มอบชุดนักเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองตะคลอง

22 มิ.ย. 64

                          วันที่  22  มิถุนายน  2564   นางอุมาภรณ์   ภูมิ์นิติรักษ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้มอบชุดนักเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองตะคลอง และขอขอบคุณบริษัทดาร์ตี้สปอร์ต จังหวัดอุดรธานี ที่นำชุดนักเรียนมามอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด