มอบชุดนักเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปรือแก้ว

18 มิ.ย. 64

                     วันที่  18  มิถุนายน  2564   นางอุมาภรณ์ ภูมิ์นิติรักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้มอบชุดนักเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปรือแก้ว และขอขอบคุณบริษัทดาร์ตี้สปอร์ต จังหวัดอุดรธานี ที่นำชุดนักเรียนมามอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด