พิธีเปิดไฟฟ้า โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านเรือนราษฏรรายใหม่ (คฟม.2) ปี 2565

05 ส.ค. 65

                        วันที่  5  สิงหาคม  2565  นายดำรงศักดิ์  นันอุมาลี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  เข้าร่วมพิธีเปิดไฟฟ้า โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านเรือนราษฏรรายใหม่ (คฟม.2) ปี 2565  ณ บ้านหนองตานา หมู่ที่ 13