พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนืื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา

26 ก.ค. 65

                           วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายสมเกียรติ  วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หนองตะไกล้ หมู่ที่ 1 บ้านท่าลาด ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดย นายนิมิต ปัทมเจริญ นายอำเภอชุมพวง ดร.สุริยา จงโยธา ประมงจังหวัดนครราชสีมา นายดำรงศักดิ์ นันอุมาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด พร้อมด้วยส่วนราชการ ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนทั่วไปให้การต้อนรับ และร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้