พิธีบวงสรวง เนื่องในงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารีอำเภอชุมพวง ประจำปี 2565

25 มี.ค. 65

                       วันที่  25  มีนาคม  2565   พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เข้าร่วมพิธีบวงสรวง เนื่องในงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารีอำเภอชุมพวง ประจำปี 2565  ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอชุมพวง