พิธีบวงสรวงและรำสดุดีท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๖๔

25 มี.ค. 64

                         วันที่  25  มีนาคม  2564   พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและรำสดุดีท้าวสุรนารี ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอชุมพวง