ปลูกต้นไม้ ตามโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564

04 มี.ค. 64

                        นายไพรัตน์  วิทยาอนุมาส  นายอำเภอชุมพวง ให้เกียรติปลูกต้นลิ้นจี่ นางอุมาภรณ์  จายะภูมิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด พร้อมด้วยนางสาวกนกทิพย์  สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันปลูกต้นมะนาว ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ตามโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นชุมชน ประจำปีงบประมาณ  2564