ปลูกต้นไม้ดอก ไม้ประดับ ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ปลูกสวนป่าต่างๆ

17 มี.ค. 64

                          เมื่อวันที่  17  มีนาคม  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ดอก ไม้ประดับ ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ปลูกสวนป่าต่างๆ โดยปลูกต้นลิ้นจี่ และดอกคุณนายตื่นสาย ในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ตามแผนการดำเนินกิจกรรมโครงการ “โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ 2564