ปรับเกรดรอบหมู่บ้านโคกกุงน้อย – วัดป่าบ้านท่าลาด

28 ม.ค. 65

                            องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินการปรับเกรดถนนในพื้นที่ตำบลท่าลาด เส้นรอบหมู่บ้านโคกกุงน้อย – วัดป่าบ้านท่าลาด ระยะทาง 2500 เมตร