ปรับเกรดถนนในพื้นที่ตำบลท่าลาด เส้นบ้านท่าลาด – บ้านนาสีนวล

31 ม.ค. 65

                            องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินโครงการปรับเกรดถนนในพื้นที่ตำบลท่าลาด เส้นบ้านท่าลาด – บ้านนาสีนวล ระยะทาง 2000 เมตร