ปรับเกรดถนนเส้นหมู่บ้านท่าลาด – บ้านโคกกุงน้อย

28 ม.ค. 65

                            องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินการปรับเกรดถนนในพื้นที่ตำบลท่าลาด เส้นหมู่บ้านท่าลาด – บ้านโคกกุงน้อย ระยะทาง 1100 เมตร