ปรับเกรดถนนเส้นวัดป่าสบายใจ หมู่ 13 บ้านหนองตานา

02 ก.พ. 65

                            องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินโครงการปรับเกรดถนนในพื้นที่ตำบลท่าลาด เส้นวัดป่าสบายใจ หมู่ 13 บ้านหนองตานา  ระยะทาง 500 เมตร