ปรับเกรดถนนเส้นรอบหมู่บ้านหนองนกคู่

27 ม.ค. 65

                            องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินการปรับเกรดถนนในพื้นที่ตำบลท่าลาด เส้นรอบหมู่บ้านหนองนกคู่ ระยะทาง 700 เมตร