ปรับเกรดถนนเส้นรอบบ้านลุงประดู่ หมู่ 7 

03 ก.พ. 65

                            องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินโครงการปรับเกรดถนนในพื้นที่ตำบลท่าลาด เส้นรอบบ้านลุงประดู่ หมู่ 7   ระยะทาง 2000 เมตร