ปรับเกรดถนนเส้นบ้านโนนรังน้อยไปบ้านท่าลาด (เส้นหลังโรงเรียน)

01 ก.พ. 64

                              เมื่อวันที่ 1  กุมภาพันธ์  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ทำการปรับเกรดถนนเส้นบ้านโนนรังน้อยไปบ้านท่าลาด (เส้นหลังโรงเรียน) โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา