ปรับเกรดถนนเส้นบ้านโนนซาดไปทำเลเลี้ยงสัตว์

01 ก.พ. 64

                         เมื่อวันที่  1  กุมภาพันธ์  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ทำการปรับเกรดถนนเส้นบ้านโนนซาดไปทำเลเลี้ยงสัตว์ โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา