ปรับเกรดถนนเส้นบ้านโคกพะงาด – บ้านอุดมสุข

10 ก.พ. 65

                            องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินโครงการปรับเกรดถนนในพื้นที่ตำบลท่าลาด เส้นบ้านโคกพะงาด – บ้านอุดมสุข ระยะทาง 3500 เมตร