ปรับเกรดถนนเส้นบ้านโคกพะงาด – บ้านหนองม่วง

09 ก.พ. 65

                            องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินโครงการปรับเกรดถนนในพื้นที่ตำบลท่าลาด เส้นบ้านโคกพะงาด – บ้านหนองม่วง ระยะทาง 1200 เมตร