ปรับเกรดถนนเส้นบ้านหนองตะคลอง – บ้านหนองปรือแก้ว

07 ก.พ. 65

                            องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินโครงการปรับเกรดถนนในพื้นที่ตำบลท่าลาด เส้นบ้านหนองตะคลอง – บ้านหนองปรือแก้ว ระยะทาง 4000 เมตร