ปรับเกรดถนนเส้นบ้านหนองปรือแก้ว – บ้านโคกพรวง ตำบลสาหร่าย

08 ก.พ. 65

                            องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินโครงการปรับเกรดถนนในพื้นที่ตำบลท่าลาด เส้นบ้านหนองปรือแก้ว – บ้านโคกพรวง ตำบลสาหร่าย ระยะทาง 1800 เมตร