ปรับเกรดถนนเส้นบ้านนาสีนวล – ตำบลสาหร่าย

31 ม.ค. 65

                            องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินโครงการปรับเกรดถนนในพื้นที่ตำบลท่าลาด เส้นบ้านนาสีนวล – ตำบลสาหร่าย ระยะทาง 400 เมตร