ปรับเกรดถนนเส้นบ้านนาสีนวล – บ้านโนนรังน้อย

01 ก.พ. 65

                            องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินโครงการปรับเกรดถนนในพื้นที่ตำบลท่าลาด เส้นบ้านนาสีนวล – บ้านโนนรังน้อย ระยะทาง 2000 เมตร