ปรับเกรดถนนเส้นบ้านท่าลาด – ตำบลโนนรัง

01 ก.พ. 65

                            องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินโครงการปรับเกรดถนนในพื้นที่ตำบลท่าลาด เส้นบ้านท่าลาด – ตำบลโนนรัง ระยะทาง 1700 เมตร