ปรับเกรดถนนหนองนกคู่ – บ้านหนองทุ่ม

27 ม.ค. 65

                            องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินการปรับเกรดถนนในพื้นที่ตำบลท่าลาด เส้นหมู่บ้านหนองนกคู่ – บ้านหนองทุ่ม ระยะทาง 1100 เมตร