ปรับเกรดถนนบ้านโคกพะงาดไปบ้านสองคอน

08 ก.พ. 64

                       เมื่อวันที่  8  กุมภาพันธ์  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ทำการปรับเกรดถนนบ้านโคกพะงาดไปบ้านสองคอนโดยได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา