ปรับเกรดถนนบ้านโคกพะงาดไปบ้านหนองม่วง

09 ก.พ. 64

                        เมื่อวันที่  9  กุมภาพันธ์  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ทำการปรับเกรดถนนบ้านโคกพะงาดไปบ้านหนองม่วง โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา