ปรับเกรดถนนบ้านหนองม่วงไปบ้านหนองปรือแก้ว

10 ก.พ. 64

                          เมื่อวันที่  10  กุมภาพันธ์  2564  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ทำการปรับเกรดถนนบ้านหนองม่วงไปบ้านหนองปรือแก้ว  โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา