ปรับเกรดถนนบ้านหนองปรือแก้วไปบ้านหนองหว้าสีชมพู

04 ก.พ. 64

                    เมื่อวันที่  4  กุมภาพันธ์  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ทำการปรับเกรดถนนบ้านหนองปรือแก้วไปบ้านหนองหว้าสีชมพู โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา