ปรับเกรดถนนบ้านหนองปรือแก้วไปบ้านโคกพะงาด

11 ก.พ. 64

                         เมื่อวันที่  11  กุมภาพันธ์  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ทำการปรับเกรดถนนบ้านหนองปรือแก้วไปบ้านโคกพะงาด  โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา