ปรับเกรดถนนบ้านหนองปรือแก้วไปบ้านหนองตะคลอง

05 ก.พ. 64

                         เมื่อวันที่  4 – 5  กุมภาพันธ์  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ทำการปรับเกรดถนนบ้านหนองปรือแก้วไปบ้านหนองตะคลอง โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา