ปรับเกรดถนนบ้านหนองนกคู่ – บ้านหนองขาม

27 ม.ค. 65

                            องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินการปรับเกรดถนนในพื้นที่ตำบลท่าลาด เส้นหมู่บ้านหนองนกคู่ – บ้านหนองขาม ระยะทาง 400 เมตร