ปรับเกรดถนนบ้านหนองตานาไปลุงประดู่

03 ก.พ. 64

                          เมื่อวันที่  3  กุมภาพันธ์  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ทำการปรับเกรดถนนบ้านหนองตานาไปลุงประดู่ โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา