ปรับเกรดถนนบ้านสองคอนไปบ้านอุดมสุข

08 ก.พ. 64

                        เมื่อวันที่  8  กุมภาพันธ์  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ทำการปรับเกรดถนนบ้านสองคอนไปบ้านอุดมสุข โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา