ปรับเกรดถนนบ้านนาสีนวลไปบ้านโนนรังน้อย

02 ก.พ. 64

                  เมื่อวันที่  2  กุมภาพันธ์  2564  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ทำการปรับเกรดถนนบ้านนาสีนวลไปบ้านโนนรังน้อย  โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา