ปรับเกรดถนนบ้านนาสีนวลไปบ้านหนองตานา

03 ก.พ. 64

                       เมื่อวันที่  3  กุมภาพันธ์  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ทำการปรับเกรดถนนบ้านนาสีนวลไปบ้านหนองตานา โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา