ปรับเกรดถนนบ้านนาสีนวลไปบ้านท่าลาด

02 ก.พ. 64

                          เมื่อวันที่  2  กุมภาพันธ์  2564    องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ทำการปรับเกรดถนนบ้านนาสีนวลไปบ้านท่าลาด โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา