ปรับเกรดถนนบ้านนาสีนวลไปตำบลตลาดไทร (สุดเขต อบต.ท่าลาด)

02 ก.พ. 64

                     เมื่อวันที่  2  กุมภาพันธ์  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ทำการปรับเกรดถนนบ้านนาสีนวลไปตำบลตลาดไทร (สุดเขต อบต.ท่าลาด)  โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา