ปรับถนนเส้นบ้านหนองปรือแก้ว เพื่อเตรียมเทคอนกรีต

29 ส.ค. 65

                   วันที่  29  สิงหาคม  2565   งานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ออกไปปรับถนนเส้นบ้านหนองปรือแก้ว เพื่อเตรียมเทคอนกรีต