ประมวลภาพโครงการการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน รุ่นที่ 1

24 มิ.ย. 64

                   👉   ประมวลภาพบางส่วนในการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน รุ่นที่ 1 วันที่  24  มิถุนายน  2564