ประธานกรรมการการเลือกตั้งมาขอบคุณ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

03 ก.พ. 65

                           วันที่  3  กุมภาพันธ์  2565  ประธานกรรมการการเลือกตั้งเดินทางมาขอบคุณ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เนื่องจากการจัดการเลือกตั้งเป็นไปต้วยความเรียบร้อย