ประชุมโครงการนิเทศและติดตามการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน ผ่านระบบโปรแกรม Zoom Meeting

17 มิ.ย. 64

                       วันที่  17  มิถุนายน  2564   คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าลาด เข้ารับการนิเทศและติดตามการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน ผ่านระบบโปรแกรม  Zoom Meeting  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด