ประชุมโครงการก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง ถนนสายแยก ทล 2226-บ้านผักกาดหญ้า

10 มี.ค. 64

                          วันที่  10  มีนาคม  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดได้มอบหมายหัวหน้าส่วนราชการนางสาวศุจินธร ศรีทรัพย์ ผู้อำนวยการกองช่าง และนางสาวอาภาศิริ ขจรภพ ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้านทั้ง 19 หมู่บ้าน ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงโครงการก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง ถนนสายแยก ทล 2226-บ้านผักกาดหญ้า ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด โดยเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้ชี้แจง