ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาและตรวจสอบระบบอุปกรณ์สูบน้ำประปา หมู่ 15

12 ม.ค. 65

                          วันที่  12  มกราคม  2564   นางอุมาภรณ์  ภูมิ์นิติรักษ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่าง และคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านหนองขาม หมู่ที่ 15 ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาและตรวจสอบระบบอุปกรณ์สูบน้ำประปา ณ โรงสูบน้ำประปาหมู่บ้านหนองขาม