ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน (สภากาแฟ)

07 ก.ย. 65

                          วันที่  7  กันยายน  2565   นายดำรงศักดิ์ นันอุมาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อปรึกษาหารือพูดคุยถึงปัญหาของประชาชนในพื้นที่