ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

06 ก.ค. 65

                          วันที่  6  กรกฎาคม  2565   นายดำรงศักดิ์ นันอุมาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อปรึกษาหารือพูดคุยถึงปัญหาของประชาชนในพื้นที่