ประชุมสรุปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรระดับตำบล

12 ก.ย. 65

                         วันที่  12  กันยายน  2565   ปลัดอำเภอประจำตำบล  คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรระดับตำบล นายดำรงศักดิ์ นันอุมาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้จัดประชุมสรุปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรระดับตำบล