ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

26 ก.ย. 65

                     วันที่  26  กันยายน  2565  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 โดยนายคง นาลาด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เป็นประธานการประชุม และมีสมาชิกสภา มาประชุม 18 คน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด