ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565

11 ก.ค. 65

                     วันที่  11  กรกฎาคม  2565  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 โดยนายคง นาลาด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เป็นประธานการประชุม และมีสมาชิกสภา มาประชุม 19 คน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด