ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565

04 ก.พ. 65

                        วันที่  4  กุมภาพันธ์  2565  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 โดยนายคง นาลาด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เป็นประธานการประชุม และมีสมาชิกสภา มาประชุม 19 คน