ประชุมรายงานการปฏิบัติงานระหว่างปิดภาคเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

17 ต.ค. 65

                          วันที่  17  ตุลาคม  2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประชุมรายงานการปฏิบัติงานระหว่างปิดภาคเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด โดยนายดำรงศักดิ์  นันอุมาลี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด   นายทวีชัย  เชื้อโคกกรวด  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด